bookmark 1 show style1 City date_range 28 March 2025

LIGHT THE DARK FESTIVAL

2024 gav vi er Bobfest - The Final Reunion, en festival som blickade bakåt och som var präglad av nostalgi. Nu är Bobfest historia men facklan brinner fortfarande och kommer fortsätta göra det. 

Vi lever i en värld som bara blir mörkare och mörkare, men mörkret har inte övervunnit ljuset och kommer heller inte göra det. 

Med Light The Dark vill vi göra det vi kan för att lysa upp mörkret. Light The Dark är en ny tvådagars festival som tar upp Bobfests fallna fackla och för den vidare in framtiden. 

I mångt och mycket kommer upplägget kännas igen från Bobfest. Utöver två sprängfyllda konsertkvällar kommer festivalen även innehålla en konferensdel med en gudstjänst med lovsång, predikan och nattvard, samt några högintressanta föreläsningar. 

Då Bobfest 2024 i princip sålde ut den bokade klubblokalen har Light The Dark uppgraderats till en större klubblokal, men vänta inte för länge med att boka din biljett. Light The Dark har bokat många starka akter så trycket på biljetterna kommer vara stort.

Vi ses på Light The Dark!

Tillsammans lyser vi upp mörkret!

KLARA BAND:

STOP THE BLEEDING - THE TOURNIQUET TRIBUTE (US) feat. Guy Ritter, Gary Lenaire & Luke Easter

WHITECROSS (US)

CONFESSIONS OF A TRAITOR (UK)

DEUTERONOMIUM (FI)

SKALD IN VEUM (SE)

VÅDE (NO)

OF ASH (SE)

+ Pastor Bob Beeman

In 2024 we brought you Bobfest - The Final Reunion, a festival that looked back and was marked by nostalgia. Now Bobfest is history but the torch still burns and will continue to do so. 

We live in a world that is only getting darker and darker, but the darkness has not overcome the light, nor will it. 

With Light The Dark, we want to do what we can to light up the darkness. Light The Dark is a new two-day festival that picks up Bobfest's fallen torch and carries it forward into the future. 

In many ways, the format will be recognizable from Bobfest. In addition to two packed concert nights, the festival will also include a conference part with a church service with worship, teaching and communion, as well as some highly interesting lectures. 

As Bobfest 2024 basically sold out the booked club venue, Light The Dark has been upgraded to a larger club venue, but don't wait too long to book your ticket. Light The Dark has booked many strong acts so the pressure on the tickets will be great.

See you at Light The Dark!

Together we light up the darkness!


COMFIRMED BANDS:

STOP THE BLEEDING - THE TOURNIQUET TRIBUTE (US) feat. Guy Ritter, Gary Lenaire & Luke Easter

WHITECROSS (US)

CONFESSIONS OF A TRAITOR (UK)

DEUTERONOMIUM (FI)

SKALD IN VEUM (SE)

VÅDE (NO)

OF ASH (SE)

+ Pastor Bob Beeman

 

Nortic använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats och för statistik- och marknadsföringsändamål. Genom att fortsätta förutsätter vi att du godkänner användningen av dina uppgifter enligt vår Cookie- och Dataskyddspolicy

Mer information
Godkänn nödvändiga Godkänn alla