Nortic API

Nortic API kan användas av dig som vill hämta ut föreställningar från systemet. Metoderna finns som JSON eller XML och är beskrivna nedan.

Json

Xml